RELAȚII CU PRESA

Purtător de cuvânt: Dr. MORARIU VLAD ALEXANDRU
Email: secretariat@spital-falticeni.ro, manager@spital-falticeni.ro

REGLEMENTAREA ACCESULUI PRESEI

Procedura de sistem privind comunicare internă și externă

Comunicarea cu presa
1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice şi cu permis de vizitare.
2. Reprezentanţii mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoţiţi de un paznic/gardian al spitalului permanent.
3. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricţionat şi acordat doar cu avizul şefului de compartiment.
4. Legătura dintre spital şi mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie, sau manager.
5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise şi doar cu acordul managerului.
6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii şi a persoanelor implicate.
7. Acces neîngrădit pentru presă:
– când însoţesc o delegaţie oficială, cu acordul acesteia;
– însoţită de manager/alţi directori.